Michael O'Kane, chủ bút Daily Star (Ireland), từ chức ngày 24-11 vì đăng ảnh ngực trần công nương Kate

Tin mới

26/11/2012 07:59

M.Nhung