Miền Trung và Tây Nguyên: Lượng nước trong các hồ thủy điện chỉ chiếm 36% dung tích hữu ích

Tin mới

20/12/2012 21:28

T.Tiên