Mỹ: 30.000 cảnh sát bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama, từ 20 đến 22-1

Tin mới

20/01/2013 19:17

T.Tiên