Mỹ: Cầu sụp làm tàu chở hóa chất rơi xuống sông Delaware ở bang New Jersey

Tin mới

01/12/2012 12:13

B.T.H