Mỹ: Doanh số bán lẻ ngày Black Friday năm nay lần đầu tiên vượt 1 tỉ USD, đạt 1,04 tỉ USD

Tin mới

26/11/2012 10:00

M.Nhung