Mỹ sắp kiện Standard & Poor's vì những đánh giá về nợ trước khủng hoảng tài chính

Tin mới

05/02/2013 07:44

M.Nhung