Mỹ sẽ mở cửa căn cứ quân sự ở Okinawa cho dân Nhật trú nạn nếu có sóng thần

Tin mới

05/11/2012 21:24

 

Phong Linh