Mỹ thâm hụt ngân sách 172 tỉ USD trong tháng 11

Tin mới

13/12/2012 12:24

T.Nguyên