Mỹ trao lại quyền kiểm soát nhà tù Bagram cho Afghanistan ngày 10-9

Tin mới

10/09/2012 14:59

M.Nhung