Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 giảm 0,3%, còn 7,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2009

Tin mới

06/10/2012 10:40

B.T.H