Myanmar: Ban bố lệnh giới nghiêm ở 2 thành phố Minbya, Mrauk U (bang Rakhine)

Tin mới

23/10/2012 17:20

 

Phong Linh