Năm 2012, Nga đạt mức khai thác dầu cao nhất trong lịch sử với 10,4 triệu thùng/ngày

Tin mới

04/01/2013 03:30

M.Nhung