Năm 2012 thế giới thiệt hại 160 tỉ USD do thiên tai; thấp hơn 2,5 lần so với năm 2011

Tin mới

03/01/2013 21:31

T.Tiên