Nam Phi: 28.000 nhân viên vận tải thôi đình công sau thỏa thuận tăng 8-10% lương ngày 12-10

Tin mới

13/10/2012 00:30

M.Nhung