NASA sẽ chi hơn 1 tỉ USD phát triển các tàu vũ trụ thương mại mới

Tin mới

08/08/2012 04:30

M.Nhung