Nga: Phóng thành công rocket Proton-M mang hai vệ tinh Luch-5B và Yamal-300K lên quỹ đạo

Tin mới

03/11/2012 13:59

B.T.H