Nga: Sắp khánh thành nhà máy đầu tiên chế tạo vi mạch bằng công nghệ Nano

Tin mới

10/12/2012 18:18

Lê Thoa