Nga và Đức củng cố quan hệ đối tác chiến lược, ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác

Tin mới

17/11/2012 16:12

D.Quốc