Ngân hàng Nhà nước: Các khoản vay lãi suất trên 15%/năm chỉ còn chiếm tỷ trọng 22,7%

Tin mới

07/09/2012 20:40

T.Kim