Ngân hàng Thế giới tài trợ 293 triệu USD nâng cấp 6 đô thị ở ĐBSCL

Tin mới

01/08/2012 16:01

 

Phong Linh