Ngân hàng Thế giới tài trợ VN 50 triệu USD để quản lý xử lý nước thải ở KCN

Tin mới

26/10/2012 17:59