Ngành điện miền Bắc thiệt hại gần 400 tỉ đồng do bão số 8

Tin mới

01/11/2012 16:46

Phong Linh