Ngày 18-12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông gió giật cấp 8-9

Tin mới

18/12/2012 07:29

Phong Linh