Ngày 19-12, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Giữa và Nam Biển Đông gió giật cấp 7

Tin mới

19/12/2012 07:50

Phong Linh