Ngày 24-12, vùng biển từ Bình Định - Cà Mau, giữa và bắc Biển Đông gió giật cấp 8, biển động

Tin mới

24/12/2012 07:20


Phong Linh