Ngày 27-5, Quảng Nam công bố danh sách 58 người trúng cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016

Tin mới

27/05/2011 15:20

Th.Phương - M.Nhung