Ngày 27-5, Quảng Nam công bố danh sách 58 người trúng cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016

Thứ Sáu, 15:20  27/05/2011

Th.Phương - M.Nhung
Thích
[Quay lại]