Ngày 4-12, vận hành công nghệ phân loại màu hạt điều xuất khẩu hiện đại nhất Bình Phước

Tin mới

04/12/2012 21:11

T.Kim