Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được khuyên hủy lịch làm việc tuần này để nghỉ ngơi

Tin mới

18/12/2012 08:40