Ngoại trưởng Nhật Bản và Brunei bàn về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc

Tin mới

12/01/2013 18:42