Ngoại trưởng Nhật khẳng định chủ quyền Senkaku trên báo Pháp Le Figaro

Tin mới

17/10/2012 07:29


Phong Linh