Nhật: 20 máy bay, 33 xe thiết giáp tập trận tái chiếm đảo ngày 13-1

Tin mới

14/01/2013 02:31

M.Nhung