Nhật Bản phủ nhận thỏa hiệp với Trung Quốc về quần đảo tranh chấp

Tin mới

26/01/2013 18:47

B.T.Q