Nhật Bản triệu Đại sứ Mỹ sau vụ gây rối mới của lính Mỹ ở Okinawa

Tin mới

03/11/2012 12:18

B.T.H