Nhật: Số công ty bị phá sản trong tháng 11 giảm 11,9% so 2011, xuống 964 công ty

Tin mới

11/12/2012 03:29

M.Nhung