Ninh Thuận đầu tư gần 1.400 tỉ đồng xây dựng, phát triển du lịch đến 2015

Tin mới

30/12/2012 15:21

L.Trường