Ninh Thuận: Hoàn thành hồ chứa nước Lanh Ra (huyện Ninh Phước) do Bỉ tài trợ ngày 10-12

Tin mới

11/12/2012 01:00

M.Nhung