Nổ giàn khoan dầu ngoài khơi bang Louisiana (Mỹ) thuộc Vịnh Mexico, ít nhất 9 người bị thương

Tin mới

17/11/2012 10:42

B.T.H