Nữ giới nắm 20 ghế, bằng 1/5 Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử 6-11

Tin mới

08/11/2012 16:00

 

T.Nguyên