Ông Giang Trạch Dân đứng thứ 2 trong Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội 18

Tin mới

08/11/2012 07:18

Phong Linh