Ông James Cunningham được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Afghanistan.

Tin mới

03/08/2012 17:38

 

Phong Linh