Orlando Cruz (người Puerto Rica) trở thành võ sỹ quyền anh đầu tiên công khai đồng tính

Tin mới

06/10/2012 08:02