Pakistan: Đang xây khu vui chơi ở Abbottabad, nơi bin Laden bị bắt, để thúc đẩy du lịch

Tin mới

05/02/2013 07:41

M.Nhung