Pakistan: Đình chỉ tư cách thành viên nghị viện của 154 nghị sĩ không công khai tài sản

Tin mới

16/10/2012 09:49

 

Phong Linh