Pakistan đồng ý thả một số thành viên Taliban người Afghanistan ngày 14-11

Tin mới

15/11/2012 06:31

M.Nhung