Pakistan: Taliban đánh bom trong 1 cuộc họp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 22-12, 10 người chết

Tin mới

23/12/2012 13:59

M.Nhung