Pakistan tạm thời rút nhân viên ngoại giao khỏi Syria ngày 13-12

Tin mới

14/12/2012 01:30

M.Nhung