Phe đối lập ở Syria bác kế hoạch hòa giải của Tổng thống Assad

Tin mới

07/01/2013 07:10

Phong Linh