Philippines: Cảnh sát tiêu diệt 13 phần tử tội phạm tại thị trấn Atimonan

Tin mới

06/01/2013 21:58

T.Tiên