Philippines: Số người chết do bão Bopha tăng lên hơn 350 người, mất tích hơn 400

Tin mới

06/12/2012 10:01

M.Nhung