Philippines: Số người chết vì trận lũ tuần qua lên tới 60 người

Tin mới

11/08/2012 10:20

B.T.H